Evenementen

Elk jaar organiseert onze Chiro tal van evenementen. Het geld dat we hiermee inzamelen investeren we volop in het aankopen van materiaal, het verbeteren van het lokaal en het organiseren van een spectaculair kamp! Ieder jaar komen een aantal vaste evenementen terug, zoals de Italiaanse avond, de fuif Kanegem Katert, de Chocoladeverkoop... die dan worden aangevuld met eventuele evenementen georganiseerd door de leden, zoals een Carwash, het Nieuwjaars/Valentijnsontbijt en om de 5 jaar het Feestweekend!! Hieronder vindt je een lijst van alle evenementen waar u zich aan kan verwachten.